QUALITY POLICY

Öncelikli olarak Otomotiv ve Beyaz Eşya sektörlerine yan sanayi olarak hizmet veren firmamızda;

Müşteri beklenti ve isteklerini, en az maliyetle karşılamak temel ilkemizdir.

İlkelerimizi gerçekleştirmede;

  • -Maksimum verimliliği sağlayacak üretim sistemleri kurmak,
  • -Tüm ürün grupları ve proseslere ait spesifikasyonları müşteri istek ve şartnameleri doğrultusunda eksiksiz olarak belirlemek, bilinmesini ve güncel tutulmasını sağlamak, proseslerimize teknolojik gelişmelere göre yön vermek,
  • -Tüm çalışanların maksimum verimlilik minimum maliyet ve istenen kalite bilincine” ulaşmasını sağlamak için bilgi ve becerilerini geliştirecek eğitimleri almalarını sağlamak
  • -Tüm çalışanların Söylemez Kauçuk hedefleri doğrultusunda iyileştirme sistemleri içinde yer almasını sağlamak,
  • -Kalite Sistemimizi müşterilerimizin istekleri ve hizmet ettiğimiz sektörlerin gelişimi doğrultusunda yaşatmak ve iyileştirmek
  • -Çevre ve insan sağlığı ile ilgili sanayileşmiş uygar toplumlarda alınması zorunlu her türlü önlemlerin alınması ve uygulanmasını sağlamak,
  • -Müşterilerimiz nezdinde var olan saygınlığımızı sürdürmek için çalışmak ve müşteri memnuniyeti ile ispatlamak görev bilincimizdir.